Tugi

Tugi

Kopeeri

Automaatseid malle saab kasutada vaid juhul, kui täidetud on eeldused, mis on valitud ostuarve seadetes (Üldinfo -> Arve seaded -> Ostuarve seaded):

Valikud on järgmised:

Arvesta arve lepingu numbri ja/või viitenumbriga valikul peab automaatsel malli rakendumisel täidetud olema nii arvel kui ka konteerimismallis viitenumbri ja/või lepingu nr/selgituse lahter.

Arvesta arve viitenumbri ja lepingu nr/selgitusega valikul peab automaatsel malli rakendumisel täidetud olema nii arvel kui ka konteerimismallis viitenumbri ja lepingu nr/selgituse lahter.

Ära arvesta arve viitenumbriga valikul ei oma tähtsust viitenumbri lahter. Antud juhul arvestab süsteem vaid lepingu nr/selgitusega.

Ära arvesta arve lepingu nr/selgitusega valikul ei oma tähtsust lepingu nr/selgituse lahter. Antud juhul arvestab süsteem vaid viitenumbriga.

Ära arvesta viitenumbri ega lepingu nr/selgitusega valikul ei oma tähtsust kumbki lahter. Automaatne mall rakendub siiski ka juhul, kui arve saabumisel ettevõtte baasi on antud lahtrid täidetud.

Kopeeri

Kui töötaja vahetub, võib tekkida vajadus vahetada varasemalt loodud kinnitamismallides antud töötaja uuega. Selleks tuleks kõigepealt valida Üldinfo-> Mallid-> Kinnitamismallid. Seejärel tuleks valida soovitud kinnitusringid. Valida võib ka kõik kinnitusringid – selleks tuleks vajutada nupule Näita kõiki ja seejärel Vali kõik. Nüüd vajutada nupule Asenda kinnitaja ja avanenud aknas saab rippmenüüdest valida, keda soovitakse kellega asendada:

Kopeeri

Konteerimismallidega on võimalik määrata arveridadele ettemääratud kontod ja dimensioonid, et arve korduval saabumisel oleks arvega oluliselt vähem tööd. Konteerimismall luuakse aluseks oleva ostuarve sisestamise käigus, eraldi neid ette valmistada ei saa. Võimalus on luua nii hankija- kui valdkonnapõhiseid konteerimismalle.

Kopeeri

Kui kinnitajale on määratud piirsumma, kontrollitakse malli rakendamisel, kinnitajate taseme kaupa piirsummasid. Kui kinnitajate tasemel leidub vähemalt üks kinnitaja, kelle piirsumma on väiksem arve netosummast, kaasatakse kinnitusringi ka järgmise taseme kinnitajad.

Toome siinkohal täpsustamiseks näite: Kinnitamismalli märgime, et kinnitajal nr 1 on piirsumma 100 eurot ja kinnitajal nr 2 on piirsumma 500 eurot. Rakendame malli arvel, mille netosumma on 50 eurot. Selle tulemusena lisatakse kinnitusringi vaid kinnitaja nr 1, kuna tema piirsumma on piisav arve kinnitamiseks ja järgmise taseme kinnitajat pole vaja ringi lisada. Kui teise arve summa on 200 eurot ja rakendame malli seal, siis lisatakse kinitusringi nii kinnitaja nr 1 kui ka kinnitaja nr 2.

Selleks, et kinnitamismallides piirsummasid määrata, tuleb kõigepealt valida Üldinfo -> Arve seaded -> Ostuarve seaded ja seal märgistada Kuva kinnitamismallidel piirsumma veerg:

Kopeeri

Siin videos saad ülevaate, kuidas seadistada ning kasutada konteeringupõhist kinnitamismalli.

Nutikad arvelahendused alates 8 € kuus.

Nutikad arvelahendused alates 8 € kuus.

Liitu siin
Nutikad arvelahendused alates 8 € kuus.