Tugi

Tugi

Kopeeri

– e – arve on saabunud e-arvena
– @ – digiteeritud arve

Kopeeri

Ostuarve seadistustes on võimalik määrata kalendripäev, millal arveldusperiood lukustub:

Selle määramisel kontrollitakse kande kuupäeva ja süsteem annab ostuarvete nimekirjas märku, kui see ei kuulu määratud arveldusperioodi:

 

Kopeeri

Arveridu saab jaotada valides arverea järel Tegevused -> Jaota arverida. Avaneb järgmine vaade:

Vajalikud protsendid kirjutage jaotuse lahtritesse või valige Võrdne %. Soovi korral saate jaotatud arveread ka kohe konteerida, valides Tegevused –> Konteering. Kui vajalikud toimingud on tehtud valige Jaota:

Nüüd tekkisid kanderead soovitud summadega. Ridade nimetusteks jätab süsteem algse jaotatud rea nimetuse (antud juhul Teenus 1), soovi korral saate nimetusi peale jaotamist muuta.

Kopeeri

Arveridade summeerimine lihtsustab konteerimist, kui mitu arverida on sama konteeringuga. Summeeritud ridadest tekivad Kanderead, milles edasisi toiminguid teha saab.

Arveid on võimalik summeerida käibemaksu lõikes või mallituvastaja järgi. Kui soovite summeerida kogu arve kokku, piisab sellest kui vajutada Summeeri read. Loomulikult on võimalik ka kindlaid ridu kokku summeerida, selleks tuleks need märgistada. Kui ühtegi rida ei märgistata, summeerib süsteem kokku kõik read kõigilt lehekülgedelt.

 

Kopeeri

Arved liiguvad majandustarkvarasse päringu alusel. Päring ostuarvete küsimiseks algatatakse tarkvara poolt. See, kuidas ja millal päring algatatakse, tuleneb tarkvarast. Mõnes tarkvaras tehakse päring automaatselt (näiteks iga tunni aja tagant) ning mõnes tuleb ise päringu alustamiseks nuppu vajutada. Palun täpsustage antud info üle oma tarkvara konsultandiga.
Kui arve on majandustarkvara poolt saabunud päringule vastuseks antud, saab arve külge tunnuse EXP. Liikudes hiirega EXP tunnuse juurde, kuvatakse kuupäeva ja kellaaega, millal arve eksporditi.

Kopeeri

Kui ettevõttel on sõlmitud leping, mis hõlmab ka PDF ostuarvete sisestust, siis kõik e-mailiga saabunud PDF arved on võimalik edastada aadressile, mille oleme Teile loonud.
– Ühe kirjaga võib saata ühe PDF arve ning selle juurde kuuluvad lisad (lisadele formaadi piiranguid ei kehti).
– Sisestuse aadressile edastatud kirja maht ei tohi ületada 5MB. Kirjade edastamisel tuleb arvestada, et iga manuse maht suureneb 30% iga edasi saatmise korral (lisaks arvestatakse juurde ka kirja sisu maht).
Vastavalt tüüptingimustele digiteeritakse standardsed korrektse struktuuriga ning riigikeelsed arved/kviitungid 24 tunni jooksul.
Ebastandardse struktuuriga ja võõrkeelsed arved/kviitungid sisestatakse 48 tunni jooksul.

Kopeeri

E-arvel on võimalik muuta vaid kandekuupäeva ja maksetähtaega. Muid andmeid ega arveridu muuta ei saa. Kui arvel on midagi valesti, palume pöörduda hankija poole korrektse arve väljastamiseks.

Kopeeri

Valides Üldinfo -> Arve seaded -> Ostuarve seaded, leiate seadistuse Ostuarve postkast, kus on võimalik luua @arvekeskus.ee lõpuga e-posti aadress. Loodud  aadressile saadetud e-kirjad saabuvad ostuarvete nimekirja selgitusega E-mailiga saabunud sisestamata arve. Seejärel on arve võimalik ise käsitsi Arvekeskusesse sisestada.

NB! Kui kasutate meiepoolset arvete sisestust, siis palume arved saata vaid teile edastatud e-maili aadressile.

Kopeeri

Mõnikord võib arve salvestamisel kuvada sellist teadet:

Antud teade tekib juhul, kui kasutate nuppe KM kuluks või 50% KM kuluks. See tähendabki, et arvereal oli käibemaksumääraks 20%, kuid näiteks KM kuluks vajutades tekib kanderida 0% määraga. Kui arvel ei ole tekkinud brutosumma erinevust, siis antud teade arve edasist menetlemist ei sega.

Kopeeri

Vahel võib kanderidade loomine olla väga mahukas töö ja alati ei ole võimalik luua ka konteerimismalle. Mõistlik on siinkohal kasutada kanderidade impordi tabelit, kuhu saate sobivad kanderead luua ja siis need Finbite arvekeskusesse importida. Tabeli saate salvestada ja vajaduse korral iga kord ridu muuta. Tabeli saab alla laadida SIIT

Täidetud tabeli importimiseks tuleb avada soovitud arve ja valida arveridade juures Impordi read:

Kopeeri

KM kuluks funktsiooni seadistamiseks valige menüüst Üldinfo ->Arve seaded ->Ostuarve seaded. Loendi lõpust leiate seadistatavad väljad:

“50% KM kuluks” põhirea KM kood reale tuleb valida 20% kood ning “50% KM kuluks” käiberea KM kood ja “KM kuluks” rea KM kood ridadele tuleb valida 0% kood. Valiku saab teha lahtrile vajutades:

Seadistuste tegemise eelduseks on, et käibemaksu koodide registrisse on seadistatud vähemalt üks käibemaksukood 0% määraga ning üks 20% määraga. Pärast antud toimingu salvestamist muutuvad KM kuluks ja 50% KM kuluks funktsioonid ostuarvel aktiivseks.
(Funktsionaalsus on kasutatav ainult Premium paketi kasutajatel)

Kopeeri

Arveid on võimalik saata ka konteerimisringile. Selleks peab olema ostuarve seadetes märgitud seadistus Kasuta konteerimisringi. Arve konteerimisringile saatmiseks tuleb arvel valida kas Suuna kinnitamiseks või Salvesta ja kinnitamiseks. Seejärel avaneb selline vaade:

Konteerimisringi isikute lisamine toimub samamoodi, nagu kinnitusringi. Kui kõik isikud on lisatud, vajutage Saada konteerimisele.

Konteerimisringi ajal on arve olek Konteerimisel ja kui ring on läbitud, muutub olek Ülevaatamisel. Seejärel saab arve saata tavapärasele kinnitusringile.

Kopeeri

Varem sisestatud ja konteeritud arvet on võimalik salvestada korduvarvena. Saades samalt hankijalt uuesti samasisulise arve, kopeerib korduv arve varasemalt arvelt kõik andmed, neid saab uuel arvel muuta või täiendada. Kopeeritakse ka kontod ja dimensioonid. Korduvat arvet soovitame kasutada siis, kui sisestate arveid ise, e-arvete puhul soovitame pigem siiski kasutada malle.

Korduva arve salvestamiseks märgistage peale arve konto ja dimensioonide sisestamist kast Lisan korduvate arvete loetellu.

Seejärel tekib valik, kus tuleb anda korduvale arvele nimetus (kohustuslik), lisaks saab määrata kuupäeva, mis ajani korduv arve kehtib (ei ole kohustuslik). Seejärel vajutage arvel Salvesta.

Kui samalt hankijalt saabub analoogne arve ja arve saaja väli on täidetud, on võimalik valida eelnevalt salvestatud korduv arve Korduv arve/leping alt. Valides Rakenda, kopeeritakse salvestatud korduva arve andmed uuele ostuarvele.

 NB! Korduva arve kasutamisel tuleb arvestada sellega, et kopeeritakse alusarvelt viitenumber ja ka arve summad, ehk kui uuel arvel on viitenumber või summad teistsugused kui sellel, millelt korduv arve salvestati, tuleb need käsitsi ümber muuta!

Kopeeri

Anna partneritele teada, et ootad järgmisi arveid e-arvetena. Seadista PDF-arve saabumisel saadetav automaatvastus, et järgmist arvet ootad juba e-arvena.

Automaatvastuse näidis 1

Tere

Aitäh, et olete meile heaks koostööpartneriks. Paljud ettevõtted nii Eesti kui mujal maailmas saadavad e-arveid, sest neid on oluliselt mugavam ja palju odavam käsitleda kui paber või PDF-arveid. Seetõttu oleme koostöös Finbite arvekeskusega läinud üle masinloetavatele e-arvetele.

Mis on e-arve?
E-arve on XML-vormingus dokument, mis liigub tarkvarasüsteemide vahel ja seda ei ole vaja pärast loomist uuesti käsitsi sisestada. Süsteem suudab lugeda arve infot ehk e-arve on masinloetav.

Kuidas saate meile e-arve saata?
E-arveid saate meile saata kasutades oma raamatupidamistarkvara, koostades neid Finbite arvekeskuses või e-arveldaja keskkonnas. Finbite arvekeskus pakub e-arveldamisega alustajatele kuutasuta Starter paketti. E-arveid saate meile saata ka läbi teiste e-arve operaatorite.

Ühiselt e-arveid kasutades saame arvetele kuluvat aega oluliselt vähendada, arved ei lähe kaduma ja mis kõige olulisem – oluliselt vähenenud käsitöö hulk aitab nii meil kui ka teil raamatupidajatele pakkuda sisukamat tööd. Just seetõttu ootamegi järgmist arvet juba e-arvena.

Parimate soovidega
(nimi), (amet)

Automaatvastuse näidis 2

Hea (nimi)

Tänan, saime Teie saadetud pdf-arve kätte. Palun saatke edaspidi meile e-arveid.

Paljud ettevõtted nii Eesti kui mujal maailmas saadavad e-arveid, sest neid on oluliselt mugavam ja palju odavam käsitleda kui paber või PDF-arveid. Ühiselt e-arveid kasutades saame arvetele kuluvat aega oluliselt vähendada, arved ei lähe kaduma ja mis kõige olulisem – oluliselt vähenenud käsitöö hulk aitab raamatupidajatele pakkuda sisukamat tööd. Just seetõttu oleme koostöös Finbite arvekeskusega läinud üle masinloetavatele e-arvetele ja ootame Teilt juba järgmist arvet e-arvena.

E-arveldamisega alustamiseks pakub Finbite arvekeskus kuutasuta Starter paketti.

E-arvete saatmiseks sobiva lahenduse leidmiseks kirjutage meie koostööpartnerile sales.et@finbite.eu.

Parimate soovidega
(saatja nimi)

Kopeeri

Kustutatud arvet saab leida detailse otsingu abil,  kus saate märkida parameetri Kustutatud.

NB! Kustutatud arvet taastada ei ole võimalik. PDF arved saate uuesti sisestada või digiteerimisse edastada. Kui tegemist on e-arvega, saate sellelt PDF-i alla laadida ja ise sisestada või digiteerimise aadressile saata.

Kopeeri

Maksefaili koostamise funktsionaalsust saab kasutada Lite paketis administraatori rollis, muude pakettide puhul Raamatupidamisbüroo töötaja rollis.

Arve maksmisele suunamiseks valige ostuarve juurest Tegevused ->Suuna maksmiseks. Ootel maksekorralduste nimekirjas on võimalik koostada maksefail, mille saab hiljem panka importida.

Kopeeri

Lisaks arve failile, on arvele võimalik lisada ka manuseid. Selleks tuleb minna arvele ja avada vahekaart Arve manused ja lingid:

Seejärel saab vajutada nupule Lisa manus/ link ja valida arvutist fail, mida üles laadida.

Kopeeri

Arve tagastamiseks saatjale valige ostuarvete nimekirjast arve juurest Tegevused ->Tagasta arve saatjale. Funktsionaalsust on võimalik kasutada ainult saabunud staatuses arvetel.

Kopeeri

Isegi, kui kasutate meiepoolset arvete sisestust, on võimalik vajadusel PDF kujul ostuarveid ka ise sisestada. Selleks tuleb valida Ost->Uus ostuarve:

Seejärel saab üles laadida PDF faili ja täita vajalikud väljad. Tärnikestega märgitud väljade täitmine on kohustuslik.

Kopeeri

Kui ettevõttel/asutusel on loodud ka allasutused, siis on võimalik ostuarveid nende vahel ümber tõsta. Tõsta saab vaid saabunud olekus arveid. Selleks tuleb ostuarvete nimekirjas valida Tegevused->Muuda arve saaja. Avanenud aknas saate väljale Uus arve saaja hakata kirjutama soovitud nime või registrikoodi ja süsteem hakkab variante pakkuma:

Nüüd saate valida sobiva ettevõtte/asutuse ja vajutada Muuda.

Kopeeri

Kõik arved, millele on lisatud sisehankija tunnus saavad automaatselt kinnitatud 24H peale arve kinnitusringile saatmist. Kinnitusringi määratud isikutel on võimalik oma otsust muuta ka ise 24 tunni jooksul.

Sisehankija tunnust on võimalik lisada ka hankijate registrisse kliendikaardile.

Kopeeri

Muutmiseks on kaks võimalust:

  1. Arve ei ole veel kinnitatud – saate arvel muudatusi teha, avades arve Tegevused-> Muuda valikuga.
  2. Arve on juba kinnitatud – administraator saab lisada kellegi uuesti kinnitusringi, et arve muutuks jälle aktiivseks. Seejärel saab samamoodi Tegevused-> Muuda valikuga arve korrigeerida ning uuesti kinnitada.

Kopeeri

Selleks, et leida Finbite arvekeskust arveid, mis on vanemad kui 365 päeva, tuleb esmalt valida Detailne otsing:

Nüüd saate arvete saabumise kuupäeva vastavalt soovile muuta, näiteks:

Kui periood on määratud, on Teil võimalik teiste otsingus olevate lahtrite, näiteks arve saatja, kaudu tulemusi täpsustada.

Tagasi algvaatesse saate nupu abil: Taasta algseis.

 

 

 

Nutikad arvelahendused alates 8€ kuus

Nutikad arvelahendused alates 8€ kuus

Vaata lähemalt
Nutikad arvelahendused alates 8€ kuus