Arve kinnitamisel tekkivad veateated

Arve kinnitamisel tekkivad veateated

Arve kinnitusringis võib süsteem anda erinevaid veateateid.

Arveread on konteerimata – kui olete viimane kinnitaja, peavad kinnitamiseks olema kõik arveread konteeritud, sealhulgas ka read, mille summa on 0 eurot.

Punasega märgitud arveridadel ei kuulu kandekuupäev lubatud arveldusperioodi – tekib vaid juhul, kui ostuarve seadetes on määratud kuupäev, millal arveldusperiood lukustub.

Arve kanderidade summa ei vasta arve summale – erinevus on välja toodud kanderidade all:

Kui erinevus on alla ühe euro, tuleneb see tõenäoliselt ümardamisest ja saate vajutada nuppu Kontrolli summasid. Kui erinevus on aga suurem, nagu antud näites, tuleks kanderead üle vaadata ning parandused teha.

 

Smart billing solutions from €8 per month.

Smart billing solutions from €8 per month.

Join here
Smart billing solutions from €8 per month.