Arvete liikumine majandustarkvarasse

Arvete liikumine majandustarkvarasse

Arved liiguvad majandustarkvarasse päringu alusel. Päring ostuarvete küsimiseks algatatakse tarkvara poolt. See, kuidas ja millal päring algatatakse, tuleneb tarkvarast. Mõnes tarkvaras tehakse päring automaatselt (näiteks iga tunni aja tagant) ning mõnes tuleb ise päringu alustamiseks nuppu vajutada. Palun täpsustage antud info üle oma tarkvara konsultandiga.
Kui arve on majandustarkvara poolt saabunud päringule vastuseks antud, saab arve külge tunnuse EXP. Liikudes hiirega EXP tunnuse juurde, kuvatakse kuupäeva ja kellaaega, millal arve eksporditi.

Smart billing solutions from €8 per month.

Smart billing solutions from €8 per month.

Join here
Smart billing solutions from €8 per month.