Arvete sisestusse edastamine

Arvete sisestusse edastamine

Kui ettevõttel on sõlmitud leping, mis hõlmab ka PDF ostuarvete sisestust, siis kõik e-mailiga saabunud PDF arved on võimalik edastada aadressile, mille oleme Teile loonud.
– Ühe kirjaga võib saata ühe PDF arve ning selle juurde kuuluvad lisad (lisadele formaadi piiranguid ei kehti).
– Sisestuse aadressile edastatud kirja maht ei tohi ületada 10MB. Kirjade edastamisel tuleb arvestada, et iga manuse maht suureneb 30% iga edasi saatmise korral (lisaks arvestatakse juurde ka kirja sisu maht).
Vastavalt tüüptingimustele digiteeritakse standardsed korrektse struktuuriga ning riigikeelsed arved/kviitungid 24 tunni jooksul.
Ebastandardse struktuuriga ja võõrkeelsed arved/kviitungid sisestatakse 48 tunni jooksul.

Smart billing solutions from €8 per month.

Smart billing solutions from €8 per month.

Join here
Smart billing solutions from €8 per month.