KM kuluks ja 50% KM kuluks

KM kuluks ja 50% KM kuluks

KM kuluks funktsiooni seadistamiseks valige menüüst Üldinfo ->Arve seaded ->Ostuarve seaded. Loendi lõpust leiate seadistatavad väljad:

“50% KM kuluks” põhirea KM kood reale tuleb valida 20% kood ning “50% KM kuluks” käiberea KM kood ja “KM kuluks” rea KM kood ridadele tuleb valida 0% kood. Valiku saab teha lahtrile vajutades:

Seadistuste tegemise eelduseks on, et käibemaksu koodide registrisse on seadistatud vähemalt üks käibemaksukood 0% määraga ning üks 20% määraga. Pärast antud toimingu salvestamist muutuvad KM kuluks ja 50% KM kuluks funktsioonid ostuarvel aktiivseks.
(Funktsionaalsus on kasutatav ainult Premium paketi kasutajatel)

Smart billing solutions from €8 per month.

Smart billing solutions from €8 per month.

Join here
Smart billing solutions from €8 per month.