Konteerimisring

Konteerimisring

Arveid on võimalik saata ka konteerimisringile. Selleks peab olema ostuarve seadetes märgitud seadistus Kasuta konteerimisringi. Arve konteerimisringile saatmiseks tuleb arvel valida kas Suuna kinnitamiseks või Salvesta ja kinnitamiseks. Seejärel avaneb selline vaade:

Konteerimisringi isikute lisamine toimub samamoodi, nagu kinnitusringi. Kui kõik isikud on lisatud, vajutage Saada konteerimisele.

Konteerimisringi ajal on arve olek Konteerimisel ja kui ring on läbitud, muutub olek Ülevaatamisel. Seejärel saab arve saata tavapärasele kinnitusringile.

Smart billing solutions from €8 per month.

Smart billing solutions from €8 per month.

Join here
Smart billing solutions from €8 per month.