Piirsumma määramine

Piirsumma määramine

Kui kinnitajale on määratud piirsumma, kontrollitakse malli rakendamisel, kinnitajate taseme kaupa piirsummasid. Kui kinnitajate tasemel leidub vähemalt üks kinnitaja, kelle piirsumma on väiksem arve netosummast, kaasatakse kinnitusringi ka järgmise taseme kinnitajad.

Toome siinkohal täpsustamiseks näite: Kinnitamismalli märgime, et kinnitajal nr 1 on piirsumma 100 eurot ja kinnitajal nr 2 on piirsumma 500 eurot. Rakendame malli arvel, mille netosumma on 50 eurot. Selle tulemusena lisatakse kinnitusringi vaid kinnitaja nr 1, kuna tema piirsumma on piisav arve kinnitamiseks ja järgmise taseme kinnitajat pole vaja ringi lisada. Kui teise arve summa on 200 eurot ja rakendame malli seal, siis lisatakse kinitusringi nii kinnitaja nr 1 kui ka kinnitaja nr 2.

Selleks, et kinnitamismallides piirsummasid määrata, tuleb kõigepealt valida Üldinfo -> Arve seaded -> Ostuarve seaded ja seal märgistada Kuva kinnitamismallidel piirsumma veerg:

Smart billing solutions from €8 per month.

Smart billing solutions from €8 per month.

Join here
Smart billing solutions from €8 per month.