Skirtumas sumose atsirandantis skaidant ar sumuojant eilutes

Skirtumas sumose atsirandantis skaidant ar sumuojant eilutes

Jeigu skaidant ar sumuojant sąskaitos faktūros eilutes atsiranda skirtumas tarp pradinių eilučių ir sugrupuotų eilučių, rodoma žemiau esanti žinutė.

 Bruto sumų skirtumas yra rodomas raudona spalva.
 Jeigu PVM ar Neto sumose yra skirtumas, jis taip pat rodomas. PVM ar Neto sumų skirtumas nekliudo patvirtinti sąskaitos faktūros ir yra leistinas.
 Jei sistema rodo teigiamą skirtumą, sugrupuotų eilučių sumos turi būti sumažinamos atsižvelgiant į nurodytą skirtumą.
 Jei sistema rodo neigiamą skirtumą (su minusu), sugrupuotų eilučių sumos turi būti padidinamos atsižvelgiant į nurodytą skirtumą.

Kaip taisomi sumų skirtumai? Jeigu skirtumas yra mažesnis kaip 1 EUR, jį galima ištaisyti naudojant funkciją Ištaisyti sumas.

Funkcija Ištaisyti sumas yra rodoma tik tuo atveju, jeigu jos rodymas yra nustatytas Pirkimo sąskaitų faktūrų nustatymuose.

Neto sumos skirtumą taip pat galima ištaisyti prie reikiamos sugrupuotos eilutės spaudžiant Veiksmai -> Redaguoti.

Bruto ir PVM sumų skirtumą taip pat galima ištaisyti prie reikiamos sugrupuotos eilutės spaudžiant Veiksmai -> Papildomi duomenys.

Atsidarius lentelei Sąskaitos faktūros eilutės papildomi duomenys, galima koreguoti PVM sumą ir Kainą (Bruto sumą).

 

 

 

 

 

Išmanus sąskaitų administravimo sprendimas nuo 8 € per mėn.

Išmanus sąskaitų administravimo sprendimas nuo 8 € per mėn.

Prisijunkite čia
Išmanus sąskaitų administravimo sprendimas nuo 8 € per mėn.