Vartotojų rolės/teisės sistemoje

Vartotojų rolės/teisės sistemoje

Finbite sąskaitų administravimo centre vartotojams galima suteikti skirtingas roles:

Administratorius – visos teisės. Gali matyti visas sąskaitas faktūras, gali redaguoti visus nustatymus ir sąrašus. Taip pat gali atšaukti patvirtintos pirkimo sąskaitos faktūros patvirtinimą.

Auditorius – gali matyti pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras. Negali atlikti pakeitimų sąskaitose faktūrose ar dalyvauti patvirtinime. Neturi prieigos prie nustatymų ir sąrašų.

Patvirtintojas/Tikrintojas – šios rolės yra vienodos. Asmuo turintis šią rolę, gali matyti tik tas pirkimo sąskaitas faktūras, prie kurių buvo priskirtas, bei gali pridėti apskaitos informaciją (apskaitos sąskaitą ir dimensijas) patvirtinimo metu. Kitų sąskaitų faktūrų matyti negali. Neturi prieigos prie nustatymų ir sąrašų.

Ribotas patvirtintojas – Asmuo turintis šią rolę, turi galimybę patvirtinti/persiųsti/atmesti sąskaitas faktūras, pridėti priedus, bet negali atlikti veiksmų su eilutėmis (pridėti/pašalinti apskaitinę informaciją, sumuoti, skaidyti ir t. t.).

Vyriausiasis buhalteris – turi tas pačias teises kaip ir administratorius, išskyrus negali atlikti pakeitimų patvirtintoje pirkimo sąskaitoje faktūroje.

Praktikantas – gali matyti pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras, bet negali dalyvauti patvirtinime. Neturi prieigos prie nustatymų ir sąrašų.

Buhalteris – gali matyti pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras, gali priskirti patvirtintojus bei dalyvauti patvirtinime. Neturi prieigos prie nustatymų bei sąskaitų plano, dimensijų, PVM kodų.

Buhalteris/biuro darbuotojas – turi tas pačias teises kaip ir administratorius. Papildomai pirkimo sąskaitas faktūras gali pažymėti kaip apmokėtas.

Sekretorius – gali matyti pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras, gali priskirti patvirtintojus bei dalyvauti patvirtinime. Neturi prieigos prie nustatymų ir sąrašų.

Peržiūrėtojas – asmuo turintis šią rolę, gali matyti tik tas pirkimo sąskaitas faktūras, prie kurių buvo priskirtas, bet patvirtinimo proceso metu, gali atlikti tik sąskaitos faktūros persiuntimą kitam asmeniui. Patvirtinti sąskaitų faktūrų jis negali.

Pardavėjas – gali matyti ir kurti naujas pardavimo sąskaitas faktūras. Negali matyti ir tvirtinti pirkimo sąskaitų faktūrų. Neturi prieigos prie nustatymų ir sąrašų.

Pasirinkimų/nustatymų administratorius – gali matyti ir administruoti tik laukelį „Tiekėjų ir gavėjų pasirinkimai“. Kitų laukelių nemato.

Išmanus sąskaitų administravimo sprendimas nuo 8 € per mėn.

Išmanus sąskaitų administravimo sprendimas nuo 8 € per mėn.

Prisijunkite čia
Išmanus sąskaitų administravimo sprendimas nuo 8 € per mėn.