Aptarnavimas

Nukopijuoti į iškarpinę

Funkciją galite aktyvuoti Pirkimo sąskaitų faktūrų nustatymų meniu. Jeigu laukelyje nurodyta kalendorinė diena, tuomet apskaitos periodo funkcija yra įjungta. Jeigu sąskaitos faktūros transakacijos data yra ankstesnė nei nurodyta šiame nustatyme, praėjusio periodo sąskaitos faktūros lange PIRKIMAI pažymimos raudonai. Raudonai pažymimos tik tos sąskaitos faktūros, kurios nebuvo išsiųstos į ERP.

 

Nukopijuoti į iškarpinę

Gauta – sąskaita faktūra gauta

Tvirtinama – sąskaitos faktūros tvirtinimo procesas pradėtas (jei būsena pažymėta raudonai – tvirtintojas vėluoja patvirtinti sąskaitą pagal tvirtinimo parametrus nustaytus Pirkimo sąskaitų faktūrų nustatymų meniu)

Patvirtinta – sąskaita faktūra patvirtinta (Jei būsena pažymėta raudonai – sąskaita buvo patvirtinta, tačiau neišsiųsta į ERP)

Atmesta – sąskaita faktūra atmesta kaip neteisinga tvirtinimo metu

Apskaita pridedama – pradėtas apskaitos etapas (jei apskaitos etapas aktyvuotas Pirkimo sąkaitų faktūrų nustaymuose)

Peržiūrima – apskaitos etapas baigtas

Apmokėjimui – sąskaita faktūra perduota apmokėjimui (veiksmą atlikti gali buhalterio/biuro darbuotojo rolę turintis asmuo)

Apmokėta – sąskaita faktūra pažymėta kaip apmokėta (veiksmą atlikti gali buhalterio/biuro darbuotojo rolę turintis asmuo)

Nukopijuoti į iškarpinę

Sąskaitos faktūros eilutes galite išskaidyti pagal procentus arba sumas (nurodant skaitines reikšmes arba skaidant lygiomis dalimis). Šalia eilutės, kurią norite skaidyti pasirinkite Veiksmai -> Skaidyti sąskaitos faktūros eilutę

Atsidariusiame lange nurodykite į kiek dalių ir kaip skaidyti eilutę ir spauskite SKAIDYTI (taip pat galite pridėti apskaitos informaciją išskaidytoms eilutėms)

Išskaidytoms eilutėms priskirimas skaidomos eilutės pavadinimas. Jei reikalinga, po skaidymo pavadinimą galite pakeisti pasirinkę Veiksmai -> Redaguoti.

Nukopijuoti į iškarpinę

(e) – gauta elektroninė sąskaita faktūra
(@) – suskaitmeninta sąskaita faktūra

Nukopijuoti į iškarpinę

Jeigu skaidant ar sumuojant sąskaitos faktūros eilutes atsiranda skirtumas tarp pradinių eilučių ir sugrupuotų eilučių, rodoma žemiau esanti žinutė.

 Bruto sumų skirtumas yra rodomas raudona spalva.
 Jeigu PVM ar Neto sumose yra skirtumas, jis taip pat rodomas. PVM ar Neto sumų skirtumas nekliudo patvirtinti sąskaitos faktūros ir yra leistinas.
 Jei sistema rodo teigiamą skirtumą, sugrupuotų eilučių sumos turi būti sumažinamos atsižvelgiant į nurodytą skirtumą.
 Jei sistema rodo neigiamą skirtumą (su minusu), sugrupuotų eilučių sumos turi būti padidinamos atsižvelgiant į nurodytą skirtumą.

Kaip taisomi sumų skirtumai? Jeigu skirtumas yra mažesnis kaip 1 EUR, jį galima ištaisyti naudojant funkciją Ištaisyti sumas.

Funkcija Ištaisyti sumas yra rodoma tik tuo atveju, jeigu jos rodymas yra nustatytas Pirkimo sąskaitų faktūrų nustatymuose.

Neto sumos skirtumą taip pat galima ištaisyti prie reikiamos sugrupuotos eilutės spaudžiant Veiksmai -> Redaguoti.

Bruto ir PVM sumų skirtumą taip pat galima ištaisyti prie reikiamos sugrupuotos eilutės spaudžiant Veiksmai -> Papildomi duomenys.

Atsidarius lentelei Sąskaitos faktūros eilutės papildomi duomenys, galima koreguoti PVM sumą ir Kainą (Bruto sumą).

 

 

 

 

 

Nukopijuoti į iškarpinę

i – prie sąskaitos faktūros pridėtas kometaras (jį peržiūrėsite užvedę kursorių ant simbolio i)

ERP – sąskaita faktūra paruošta siųsti į ERP (žymos naudojimo aktyvavimas/nustatymai pirkimo sąskaitų faktūrų nustatymų meniu)

EXP – sąskaita faktūra išsiųsta į ERP arba exportuota į failą (excel, scv, pdf…)

Dubliuota sąskaita faktūra – jei sutampa data, tiekėjas ir sąskaitos faktūros numeris

patterleft

Išmanus sąskaitų administravimo sprendimas nuo 5 € per mėn. *3 pirmieji mėnesiai nemokamai.

Prisijunkite čia
patterright