Rēķina statuss

Rēķina statuss

Saņemts – rēķins ir saņemts sistēmā.

Notiek apstiprināšana – Rēķina apstiprināšanas process ir sākts (ja statuss ir atzīmēts ar sarkanu – apstiprinātājs kavējas ar rēķina apstiprināšanu saskaņā ar apstiprinājuma parametriem, kas iestatīti izvēlnē Iepirkuma rēķinu iestatījumi).

Apstiprināts – rēķins apstiprināts (ja statuss ir atzīmēts ar sarkanu – rēķins ir apstiprināts, bet nav nosūtīts ERP līdz grāmatvedības perioda beigām, ja tāds ir norādīts iestatījumos).

Noraidīts – rēķins tika noraidīts kā nederīgs apstiprināšanas laikā.

Apmaksai – rēķins ir iesniegts apmaksai (statusu var atzīmēt persona ar grāmatveža / biroja darbinieka lomu).

Apmaksāts – rēķins ir atzīmēts kā apmaksāts (statusu var atzīmēt persona ar grāmatveža / biroja darbinieka lomu).

Rēķina dublikāts – rēķins no tā paša piegādātāja ar tādu pašu rēķina numuru un datumu jau eksistē.

Viedie rēķinu risinājumi sākot no 8 € mēnesī.

Viedie rēķinu risinājumi sākot no 8 € mēnesī.

Pievienoties šeit
Viedie rēķinu risinājumi sākot no 8 € mēnesī.