Partneri

Integrējiet Finbite risinājumus savā ERP

Integrācijas ļauj sākt lietot viedos rēķinu risinājumus un ātri automatizēt grāmatvedības procesus.

Dažādas integrācijas nodrošina izejošo rēķinu nosūtīšanu un ienākošo rēķinu saņemšanu atbilstoši standartam (neto, bruto un PVN summas rēķinu rindās, rindu atlaide debeta un kredītrēķiniem, noapaļošana, kavējuma procenti, soda naudas). Tāpat atsevišķos gadījumos var sinhronizēt kontu plānu, dimensijas un piegādātāju reģistrus kā arī saņemt un iegrāmatot apstiprinātus ienākošos rēķinus.

Ietaupiet laiku, naudu un attīstiet savu biznesu, izmantojot viedos rēķinu risinājumus

Uzsākt