Privātuma politika

Finbite OÜ

01.12.2020

Piedāvājot pakalpojumus klientiem, “Finbite” OÜ apstrādā klientu personas datus. Tas, kādus datus “Finbite” OÜ par klientu apkopo, atkarīgs no klienta izmantotā pakalpojuma. Apstrādājot personas datus, pievēršam lielu uzmanību tam, lai personas dati, kurus klients uzticējis “Finbite” OÜ, būtu droši aizsargāti un apstrāde notiktu saskaņā ar datu aizsardzības principiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, iepazīstieties ar klientu datu apstrādes politiku.

Papildu jautājumus par personas datu aizsardzību varat nosūtīt pa e-pastu info@finbite.eu.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, proti, cilvēku. Ja, balstoties uz datiem, ir iespējams atšķirt vienu cilvēku no otra, tad, visticamāk, tie ir personas dati. Tādējādi papildus cilvēka vārdam un uzvārdam, personas kodam, e-pasta adresei un tīkla identifikatoram personas dati var ietvert arī visus citus datus, kas pauž personas fiziskās, garīgās, fizioloģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās īpašības, kā arī attiecības un piederību.

Kas ir personas datu apstrāde?

Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem. Tā ietver, piemēram, datu vākšanu, glabāšanu, pārsūtīšanu, grozīšanu, dzēšanu, organizēšanu, kā arī vienkārši datu lasīšanu.

Kas ir Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb VDAR?

Kopš 2018. gada 25. maija attiecībā uz personas datu apstrādi tiek attiecināta Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR). Vispārīgā regula ir tieši piemērojama, un tās mērķis ir nodrošināt labāku personas datu aizsardzību, dodot personām lielāku kontroli pār viņu datiem. Vispārīgā regula tika publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 04.05.2016.