E-arved ületavad veel sel aastal PDF-arvete mahud

Jaga:

Eesti paistab Euroopas positiivselt silma sellega, et meil liigub suhteliselt vähe paberarveid. Kui siiani on paberarveid enamasti asendanud PDF-arved siis nüüd on jõudsalt kasvama hakanud ka e-arvete osakaal. Juba selle aasta lõpuks saadetakse tõenäoliselt rohkem e-arveid kui pdf-arveid.

Arvekeskusest välja saadetavatest müügiarvetest moodustavad 10% paberil, 49% e-kirjaga ja 41% e-arve kujul saadetavad arved. Kuna e-arvete maht on võrreldes 2019. aasta algusega tõusnud enam kui 20% siis tõenäoliselt on 2020.aasta lõpuks välja saadetavaid e-arveid juba rohkem kui PDF-arveid.

Oma osa on siin kindlasti ka 1.juulil 2019 vastu võetud seadusel, mille järgi läks kogu Eesti avalik sektor üle e-arvetele. Seega saavad eelmise aasta 1. juulist ministeeriumid, vallavalitsused, koolid ja lasteaiad, sihtasutused, riigiettevõtted ning haiglad vastu võtta vaid e-arveid. E-arveid tuleb esitada olenemata sellest, kas ollakse seotud pikaajalise lepingu või ühekordse tellimusega. Riik on hinnanud arvelduse efektiivistamise kasud miljonitesse eurodesse ning trend näitab, et ka järjest rohkem ettevõtteid teadvustavad e-arvelduse ja finantsprotsesside automatiseerimise väärtust.

E-arvete kasvutrend on seda loogilisem, et on tõestatud, et e-arvetele üleminek säästab ettevõtjale keskmiselt 30 minutit ühe arve pealt, seega e-arvetele üleminek on tegelikult ettevõtja ratsionaalne ning läbimõeldud valik. Põhjamaades on e-arved juba aastaid üldlevinud, ka Läti ja Leedu on teinud jõulisi samme, et e-arvete osakaalu suurendada.

Leedus on näha e-arvete ja automaattuvastustarkvara abil digikujule viidud arvete hüppelist kasvu. Võrreldes 2019. aasta algusega on Leedu arvete mahud kasvanud enam kui poole võrra ja kuigi Lätis arvete mahud näitavad samuti tugevat kasvutrendi, jäävad need lõunanaabrite kasvule veel veidi alla.

Arvekeskus vahendab igal aastal kümneid miljoneid müügi-ja ostuarveid Baltikumis. Koos e-arvete mahu suurenemisega väheneb tõenäoliselt digiteeritavate arvete hulk, mida lähiaastatel jääb kompenseerima see, et vanu PDF-ja paberarhiive hakatakse järjest enam digiarhiivi üle viima. Kui Teie ettevõttel veel ei ole arhiivi, millest mõne klikida arveid otsida siis selle kohta saad lisaks küsida sales@arvekeskus.ee

Jaga:

Viimased uudised