Autorizēties

Autorizēties

Kopēt starpliktuvē

Šo funkciju varat aktivizēt izvēlnē Iepirkuma rēķinu iestatījumi. Ja laukā ir norādīta kalendārā diena, tiek aktivizēta grāmatvedības perioda funkcija. Ja ienākošā rēķina apmaksas datums ir pirms iestatījumos norādītā datuma, tas IENĀKOŠO rēķinu skatā tiek atzīmēts ar sarkanu. Tikai rēķini, kas nav nosūtīti uz ERP sistēmu tiek atzīmēti ar sarkanu.

 

Kopēt starpliktuvē

Ja piegādātāja kods ir pievienots / atjaunināts piegādātāju reģistrā (VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA > REĢISTRI > PIEGĀDĀTĀJU/PASŪTĪTĀJU REĢISTRS) pēc tam, kad rēķins no šī piegādātāja ir ienācis sistēmā, piegādātāja kods netiks automātiski piešķirts. Lai to pievienotu, atveriet rēķinu rediģēšanai, izdzēsiet pēdējo uzņēmuma reģistrācijas numura ciparu vai pievienojiet tam atstarpi un, parādoties sistēmas piedāvātai piegādātāju izvēlnei, izvēlieties vajadzīgo. Pēc tam, kad kods tiks atjaunināts, atcerieties saglabāt izmaiņas.

Ja pēc rēķina apstiprināšanas jums ir jārediģē piegādātāja kods, pievienojiet citu verificētāju (rēķina statuss tiks mainīts uz Notiek apstiprināšana, un jūs varēsiet veikt izmaiņas).

Kopēt starpliktuvē

Jūs varat sadalīt rēķinu rindas pēc procentiem vai summas (skaitliski vai vienādās daļās). Blakus rindas vienībai, kuru vēlaties sadalīt, izvēlieties Darbības > Sadalīt rēķina rindu

Atvērtajā logā norādiet, cik daļās vēlaties sadalīt rindu, norādiet sadalīšanas veidu un noklikšķiniet uz SADALĪT (sadalītajām rindām varat pievienot arī kontēšanas informāciju).

Sadalītās rindas nosaukums tiek piešķirts visām sadalītajām rindām. Ja nepieciešams, pēc sadalīšanas varat mainīt rindu nosaukumus, izvēloties Darbības > Labot.

Kopēt starpliktuvē

Saņemts – rēķins ir saņemts sistēmā.

Notiek apstiprināšana – Rēķina apstiprināšanas process ir sākts (ja statuss ir atzīmēts ar sarkanu – apstiprinātājs kavējas ar rēķina apstiprināšanu saskaņā ar apstiprinājuma parametriem, kas iestatīti izvēlnē Iepirkuma rēķinu iestatījumi).

Apstiprināts – rēķins apstiprināts (ja statuss ir atzīmēts ar sarkanu – rēķins ir apstiprināts, bet nav nosūtīts ERP līdz grāmatvedības perioda beigām, ja tāds ir norādīts iestatījumos).

Noraidīts – rēķins tika noraidīts kā nederīgs apstiprināšanas laikā.

Apmaksai – rēķins ir iesniegts apmaksai (statusu var atzīmēt persona ar grāmatveža / biroja darbinieka lomu).

Apmaksāts – rēķins ir atzīmēts kā apmaksāts (statusu var atzīmēt persona ar grāmatveža / biroja darbinieka lomu).

Rēķina dublikāts – rēķins no tā paša piegādātāja ar tādu pašu rēķina numuru un datumu jau eksistē.

Kopēt starpliktuvē

(e) – saņemts elektroniskais rēķins
(@) – digitalizēts rēķins

Viedie rēķinu risinājumi sākot no 8 € mēnesī.

Viedie rēķinu risinājumi sākot no 8 € mēnesī.

Pievienoties šeit
Viedie rēķinu risinājumi sākot no 8 € mēnesī.