Märtsi algus tõi kaasa uuendused arvekeskuses

Jaga:

Töötame pidevalt selle nimel, et Finbite arvekeskuse kasutamine oleks klientide jaoks võimalikult mugav ja lihtne. Märtsi alguses viisime ellu mitmed oodatud uuendused ja muudatused, mis puudutavad müügiarvete taasesitamist, kinnitusringi, hankijate registrit, Peppolist sissetulevaid arveid, arvete kinnitamist ja kinnitusmalle.

Müügiarvete esitamine

Nüüd on võimalik nii käsitsi koostada kui ka üle ERPi saata sama arve numbriga müügiarvet mitu korda. Eelnevalt sama arve numbriga esitatud arve kustub nüüd automaatselt uue arve importimisel. Tänu muudatusele saab arve esitaja aega kokku hoida, sest enam ei ole vaja esimest arvet arvekeskusest käsitsi kustutada.

Kinnitusring

Parandasime tõrke, kus uues kinnitusringis ühelt ja samalt tasemelt arvet edasi suunates sai arve kinnitatud oleku. Uue loogika kohaselt tekib samalt tasemelt arvet edasi suunates uus tase ja arve liigub järgmisele tasemele siis, kui eelmise taseme kinnitajad on oma kinnituse andnud. Tänu parandusele toimib kinnitusring veel paremini ja süsteemides ei teki tõrkeid.

Lisaks tekitasime uues kinnitusringis rippvälja, mis kuvab hankijate registris olevate lepingute numbreid. Tänu sellele, paraneb oluliselt kasutajamugavus, sest varem ei olnud uues kinnitusringis võimalik hankijate registris olevaid lepingunumbreid näha. Samuti on nüüd võimalik näha kõiki hankijate registrisse lisatud lepinguid lehekülgede kaupa. Varem oli registrist võimalik vaadata ainult kuni 10 lepingu numbrit.

Kui kasutate e-arvete ja digiteeritud PDF-arvete kinnitamiseks automaatseid kinnitusmalle, siis nüüd saate automaatse teavituse, kui kinnitusring on mingil põhjusel tühistatud. Antud muudatus aitab vältida olukordi, kus näiteks ebakorraktselt esitatud arved jäid süsteemi ülesse ega saanud õigeaegselt tasutud. Tänu teavitusele saavad ettevõtted arve esitajalt õigeaegselt uut korrektset arvet paluda.

Uues kinnitusringis saab edaspidi malli luues täita lepingunumbri automaatselt kirjutades või valides rippmenüüst.

Nüüd kuvatakse segaduse vältimiseks kinnitusrings kinnitamise nupul ja e-kirjades arve kogusumma, mitte tasutav saldo.

Peppol arved

Kui varasemalt kuvati Peppol arve ainult XML manuste all ja PDF fail oli sinna sisse kodeeritud, siis nüüd on ka need arved saajale PDF-kujul nähtavad.

Kuluaruanded

Kuluaruannete eksportimise tuleb nüüd lisaks käibemaksu protsendile kaasa ka selle kood laiendiga extensionId=”eakVatCode”. See muudatus puudutab ERP-sid, kes kasutavad koode, et tuvastada, millise käibemaksumääraga on tegemist.

Jaga:

Viimased uudised