Innovatsiooni ja digilahenduste roll võrdsete võimaluste ning keskkonna loomises

Jaga:

Head naistepäeva! Selle aasta 8. märtsil juhib ÜRO üleilmselt tähelepanu võrdsust soodustavale innovatsioonile ja digilahendustele (DigitALL: Innovation and technology for gender equality).

Naiste ebapiisav juurdepääs digilahendustele ja nende alaesindatus STEM-hariduses ja – karjääris pärsib ÜRO sõnul tehnoloogia täieliku potentsiaali ärakasutamist.  Samal ajal avab tehnoloogia uusi uksi naiste ja tüdrukute osaluse suurendamiseks ühiskonnas ja pakub seninägematuid võimalusi ebavõrdsuse kaotamiseks.

Innovatiivsed lahendused, mis võrdsustavad võimalusi raamatupidamis- ja finantssektoris

Meie jaoks äärmiselt oluline, et innovatsioon ja digilahendused annaks kõigile senisest suurema võimaluse panustada ühiskonna ja majanduse arengusse tähendusrikkal viisil. Pakume digilahendusi, mis aitavad raamatupidajatel ja teistel finantsprotsessidega seotud inimestel oma tööd nutikamalt automatiseerida. Pikaajalise kogemuse põhjal näeme, et sellistest lahendustest saavad Eestis ja teistes Balti riikides kasu just naised, kes valdavalt raamatupidamisega seotud ametikohti täidavad. On olnud suur rõõm näha, et nutikad digilahendused ja automatiseerimine on andnud raamatupidajatele, kellel tööst varasemalt moodustas suure osa andmete sisestamine, võimaluse senisest efektiivsemal ja tähendusrikkamal viisil panustada ettevõtete ja majanduskeskkonna arengusse tänu oma laiapõhjalistele finantsteadmistele ja innovatsioonimeelsusele.

Võrdsus IT- ja tehnoloogiasektoris

Tööandjana kanname neid samu väärtuseid. Kui üldiselt on tehnoloogia ja IT-ettevõtetes valdav hulk töökohti täidetud meeste poolt, siis meil on kaalukausid naiste poole kaldu – 65% kõigist meie töötajatest on naised. Ka juhtivatest ametikohtades 54% on täidetud just naiste poolt. Vaatamata nendele numbritele näeme ka enda värbamisprotsessides, et STEM-teadmiste põhistele ametikohtadele tehtavatel konkurssidel osalevad valdavalt just mehed.

Kas teadsid?

75% – see on töökohtade osakaal, mis on 2050. aastaks seotud STEM-valdkondadega. Ometi on ainult 28% praegustest inseneriõppe lõpetajatest naised.

ÜRO, 2023

Just seetõttu liitumegi täna ÜRO üleskutsega valitsustele, aktivistidele ja erasektorile jätkamaks jõupingutusi, et muuta digitaalne maailm kaasavamaks ja õiglasemaks kõigile. Seistes silmitsi mitmete ülemaailmsete kriisidega, on meil võimalus luua parem tulevik – mitte ainult naistele ja tüdrukutele, vaid kõigile.

Jaga:

Viimased uudised