Kuidas seadistada nupud KM kuluks ja 50% KM kuluks?

Jaga:

KM kuluks funktsiooni saab seadistada Üldinfo -> Seaded-> Ostuarve seaded. Seejärel tuleb liikuda plokki Muud seadistused. Ploki lõpus on sellised lahtrid:

“50% KM kuluks” põhirea KM kood reale tuleb valida 20% kood ning “50% KM kuluks” käiberea KM kood ja “KM kuluks” rea KM kood ridadele tuleb valida 0% kood. Valiku saab teha lahtrile vajutades:

Seadistuste tegemise eelduseks on, et käibemaksu koodide registris peavad olema seadistatud vähemalt üks käibemaksukood 0% määraga ning üks 20% määraga. Pärast antud toimingu salvestamist muutuvad KM kuluks ja 50% KM kuluks funktsioonid ostuarvel aktiivseks.

Jaga:

Viimased uudised