Uuendused Omniva arvekeskuses perioodil 01.01.2015-31.12.2015

Jaga:

 

Jaanuar 2015

Viitenumber konteerimis- ja kinnitamismalli kriteeriumiks

Lisandus uus seadistus, millega saab määrata, kas automaatsel konteerimis- ja kinnitamismalli rakendamisel kasutatakse lisaks lepingu numbrile ka viitenumbrit, ei kasutata kumbagi, arvestatakse ainult ühega neist või arvestatakse kõigepealt ühega ja kui vastet ei leita siis teisega.

 

Veebruar 2015

Omniva arvekeskus on nüüd ka lätikeelne

 Esindusõiguste importimine failist

Esindusõiguste seadistuse juurde lisandus võimalus senise käsitsi kasutajate sisestamise asemel importida kõik esindusõigused korraga ühest failist.  Fail peab olema viidud sobivasse CSV formaati.

Märts 2015

Kinnitusringi limiidi määramine

Ettevõtte seadete alla on lisatud uus seadistus kinnitusringi limiidi määramiseks. Selle aktiveerimisel tuleb lisada igale kasutajale kinnituse limiit ehk summa, mille ulatuses on lubatud arveid kinnitada. Näiteks, kui arve summa on 1 000 eurot, peab kinnitusringis olema vähemalt üks isik, kellel on võimalik kinnitada arvet summas 1 000 eurot, vastasel juhul ei ole võimalik arvet kinnitada ja süsteem kuvab ka vastava teate.

 

Aprill 2015

Müügiarvetele lisandus uus PDF kuva

Müügiarvete koostamisel saab nüüd valida kahe erineva PDF malli vahel.

Laekunud müügiarvetele manuse lisamine

Saadetud müügiarvetele saab arvet laekunuks märkides lisada manuseid.

Müügiarvetel edastuskanali ajalugu

Müügiarve ajaloo all on eraldi osana kuvatud detailselt, mis kanalisse ja millal arve saadeti. Samuti kuvatakse info, kui saatmine ebaõnnestus ja mis põhjusel.

Asendajate import

Lisaks esindusõigustele saab failist importida asendusi. Kui puhkuste perioodid on ette teada, siis annab see võimaluse kõik asendused korraga importida ning vähendab kinnitajate lisatööd asenduste käsitsi lisamisega.

 

Mai 2015

Kinnitusringis asendatava kuvamine

Nüüdsest kuvatakse asenduste korral alati kinnitusringis ka asendatava nime. See annab selge ülevaate, kes kelle arveid on asendusperioodil kinnitanud.

Kinnitusringis makse saaja info kuvamine

Kinnitusringist arvet vaadates ei kuvatud varem Arve info all makse saajat. Nüüd kuvatakse makse saaja infot kõikide arve olekute puhul (saabunud, kinnitamisel, kinnitatud jt).

 

Juuni 2015

Suurenes arvete eksportimise maht

Lisasime Ost valiku alla menüü Ostuarvete eksport, mille kaudu on võimalik eksportida rohkem arveid, kui varasem 500 arve piirang. Samuti on Müük all valik Müügiarvete eksport mille kaudu saab ka rohkem arveid eksportida kui varem.

50% käibemaksu kuluks kandmine

Lisasime funktsionaalsuse, millega saab 50% arverea käibemaksust automaatselt kulusse kanda. Funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb kõigepealt Ettevõtte seadete all ära märkida, milliseid käibemaksukoode soovite tekkivate ridade puhul kasutada.

Maksefail Pohjola panga jaoks

Lisasime võimaluse koostada maksefaili ka Pohjola panga jaoks sobivas formaadis. Kui kasutate Pohjola panka, siis saate maksefaili otse panka importida ja sealt arved tasuda.

 

August 2015

CSV Grupiettevõtetele täiendus

Lisasime CSV grupiettevõtetele eksporti viitenumbri ja arvelduskonto väljad

 

September 2015

E-mailide muudatused

Lisasime väljasaadetavate kinnitamise teavituste pealkirja juurde asutuse nime, kelle arvega on tegemist. Samuti täiendasime sama infoga uue hankija teavitust.

 

Oktoober 2015

E-maili lingist kinnitamise kuva täiendamine

Lisasime e-maili lingist kinnitavate kasutajate jaoks avaneva arvekuva juurde täiendava info, mis on nähtav portaali sisse logitud kasutajatele. See tähendab, et nüüd on kuvatud Arve info blokk, kus on kõik arvega seotud info (maksetähtaeg, lepingu number, ostutellimuse number jne).

 

November 2015

Sisestuse ootel arvete kuvamine

Kuvasime varasemalt sisestuse ootel arvete arvu OST menüü järel sulgudes ka siis, kui arve ei olnud veel lõplikult sisestatud. Enam seda ei kuvata ehk number OST menüü järel näitab hetkel ettevõtte baasis olevaid Saabunud olekus arveid.

 

 

Jaga:

Viimased uudised