Kuidas arveridu jaotada?

Kuidas arveridu jaotada?

Uudise avaldamiskuupäev - 22. juuni 2017

22. juuni 2017

Uudise autor - Janne Piller

Janne Piller

Jaga

Facebook Linkedin

Arveridu saab jaotada valides arverea järel Tegevused -> Jaota arverida. Avaneb järgmine vaade:

Siin saate valida, mitmeks osaks soovite arverea jaotada ning kas protsentuaalselt või summaliselt. Näitena jaotame arve protsentuaalselt kolmeks:

Vajalikud protsendid kirjutage jaotuse lahtritesse või valige Võrdne %. Soovi korral saate jaotatud arveread ka kohe konteerida, valides Tegevused –> Konteering. Kui vajalikud toimingud on tehtud valige Jaota.

Nüüd tekkisid kanderead soovitud summadega. Ridade nimetusteks jätab süsteem algse jaotatud rea nimetuse (antud juhul Teenus 1), soovi korral saate nimetusi peale jaotamist muuta.

Seotud uudised

Smart billing solutions from €8 per month.

Smart billing solutions from €8 per month.

Join here
Smart billing solutions from €8 per month.